Szent Eduárd Római katolikus templom

EGY KIS TÖRTÉNELEM

A XIV. sz. elején plébánia működött itt, templomának papja 1332/37.-ben pápai dézsmát adott. Mohács után a plébánia, a templommal együtt a reformátusok birtokába jutott, 1696-ban is az övék volt a kőből épült templom. A katolikus hívek 1730. körül fából építettek maguknak templomot, meg paplakot.

1787-ben a Radványban lakó 97 katolikus hívő még a fűzéri plébániához tartozott, majd 1807-ben önálló plébániává fejlesztették: Pálháza, Filkeháza, Vágás, Nagy- és Kisbózsva, Radványi üveghuta, Vily és Vitány leányegyházakkal. A nagy terület ellátásának elősegítésére 1850-től 1970-ig káplán is működött.

A plébániaépületet 1807-ben a radványi tiszttartóság építtette gróf Károlyi Józsefné rendeletére.

1900-ben kibővítették, tetejét palázták.

A régi kis templom sírboltjával a plébánia kertjében állott, de a XIX. sz. elején használhatatlanná vált. Helyette gróf Károlyi István kegyúr 1829-30.-ban új templomot építtetett.

A régi titulus - Mária látogatása - helyett az új templom védőszentje szent Eduárd lett, Károlyi Ede védőszentje, miként ezt a templom homlokzatán olvasható kronosztikonos felírás jelzi. 1896-ban az Országh Sándor cégnek milléniumi kiállításra készült orgonájával gazdagodott a templom.

Érdekességek

  • A templom mögött 5 db fekete fenyő található, akkor telepítették, amikor a füzérradványi parkhoz vezető fasort - 140 évesek.
  • A templom sekrestyéjének oldalfalába egy Mária dombormű lett beépítve. Korábban a Kastély egyik pavilonjának homlokzatát díszítette. Több ilyen dombormű is létezett, de ezek a II. világháborúban elpusztultak.
  • A templom kriptájában 5 polgári személy van eltemetve. Három felnőtt és két kisgyermek. Kb. 160 éve.