Református templom

EGY KIS TÖRTÉNELEM

Füzérradvány templomának papja 1332-ben pápai tizedet fizetett. A mohácsi vész után hamar elterjedt a reformáció a faluban, birtokukba vették a középkori templomot, amely a harangozó dombon, a régi temető közepén állt. Az ellenreformációs üldözések és a pestisjárványok miatt megsemmisült az egyházi élet. A maradék nép az akkor még református földesurak kastélyában vehetett részt istentiszteleten. Amikor az uradalom katolikus kézbe került, a református híveknek nem tartottak többé istentiszteletet, a katolikusoknak pedig templomot építettek. A reformátusság felzúdulására a földesúr megengedte, hogy a falu közepén építhessenek maguknak is egy kis fatemplomot. Amikor azonban egy későbbi földesúr megharagudván a reformátusokra, templomukat elvette tőlük, fáját elhordatta s helyét egy zsidó korcsmárosnak adta. Ezután sokáig házaknál tartották az istentiszteletet. 

3993 Füzérradvány, Kossuth Lajos utca

Jellegzetességek

  • A ma álló templom 1788-89-ben épült a Zsiga dombon, Hercsik János kertjében.
  • Keleti homlokzat előtti tornyát jóval később, 1907-ben Katona György sárospataki mérnök terve alapján emelték neoklasszicista stílusban.
  • Magassága 24 méter
  • A templom 7 X 17 méteres belsejében 130 ülőhely van.
  • Mennyezete sík, vakolt
  • Nyugati vége a nyolcszög három oldalával zárul.
  • A 187. kg-os harangját Szlezák Ráfael öntötte 1953-ban Rákospalotán, a 60 kg-osat pedig 1796-ban a "Tasnádi" harangöntő. 

Rozványi Dávidot versírásra ihlette a Füzérradványi Református Templom ablaka

Füzérradványi Református Templom színes ablaka

Színeső hullik a templom ablakán,
fölötte Calvinus jele,
s a színüvegen átsejlenek
az őriző hegyek.

Kicsiny falu kék ég,
forrás folyik az út mentén,
pincék rejtik a szőlőszem örömét,
s a távolban felsejlik a kastély.

Mégis e sok csoda között,
őrzöm magamban a templom ablakát,
tarkacsíkos, mint egykor József köpenye,
mit atyja kedvenc fiának adott.

A napfény kelti életre a festett üveget,
ettől lesz több, mint olvasztott homok,
s az Úr adja a napfényt, ki mindenkit szeret,
ez kelti életre éltünk holt színeit.